Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 01 giờ 24 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2016 tức 08 giờ 24 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 3 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.609 độ vĩ Bắc, 102.208 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách biên giới tỉnh Lai Châu, Việt Nam khoảng 10 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

VanNam

Hà Nội, ngày 07  tháng 3 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy