Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 09 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 15 giờ 12 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 4 năm 2016 tức 22 giờ 12 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 4 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (độ vĩ Bắc 15.363, 108.126 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20160409

Hà Nội, ngày 09  tháng 4 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy