Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 06 giờ 00 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 05 năm 2016 tức 13 giờ 00 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 05 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.252 độ vĩ Bắc, 103.035 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biện.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

06-05-2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy