Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 09 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 13 giờ 32 phút 17.68 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 05 năm 2016 tức 20 giờ 32 phút 17.68 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 05 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.278 độ vĩ Bắc, 108.047 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 

 09 05 2016 V

Hà Nội, ngày 09  tháng 05 năm 2016

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy