Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 10 giờ 00 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 08 năm 2016 tức 17 giờ 00 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 08 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.599 độ vĩ Bắc,102.115 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 19 km. Động đất xảy ra tại địa phận Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Cách biên giới Việt Nam khoảng 55 km).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 07 08 2016 1

Hà Nội, ngày 07  tháng 08 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy