Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 15 giờ 42 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm 2016 tức 22 giờ 42 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 10 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.229 độ vĩ Bắc, 107.897 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

24 10 2016

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy