Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 27 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 10 giờ 12 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2016 tức 17 giờ 12 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.314 độ vĩ Bắc,104.519 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại Biên giới Lào - Việt Nam (Cách biên giới Việt Nam khoảng 10km)

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 27 10 2016 VHà Nội, ngày 27  tháng 10 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy