Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 03 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 00 giờ 08 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 12 năm 2016 tức 07 giờ 08 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 12 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.325 độ vĩ Bắc,108.084 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại Bắc Tra My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 03 12 2016 1 V

 Hà Nội, ngày 03  tháng 12 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy