Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 12 năm 2016

Vào hồi 13 giờ 34 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 12 năm 2016 tức 20 giờ 34 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 12 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.226 độ vĩ Bắc,107.208 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

2016122120

Hà Nội, ngày 21  tháng 12 năm 2016

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy