Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 05 tháng 02 năm 2017

Vào hồi 01 giờ 12 phút 7.1 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 02 năm 2017 tức 08 giờ 12 phút 7.1 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 02 năm 2017 một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.260 độ vĩ Bắc,107.368 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.1 km. Động đất xảy ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 05 02 2017 1

Hà Nội, ngày 05  tháng 02 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy