Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 26 tháng 2 năm 2017

Vào hồi 06 giờ 02 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 02 năm 2017 tức 13 giờ 02 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 02 năm 2017 một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.249 độ vĩ Bắc,108.059 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

2017 02 26 2

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy