Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 01 tháng 3 năm 2017

Vào hồi 02 giờ 15 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 3 năm 2017 tức 09 giờ 15 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 03 năm 2017 một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.239 độ vĩ Bắc,108.032 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20170301

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy