Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 14 giờ 41 phút 00 giây (giờ GMT) tức 21 giờ 41 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.728 vĩ độ Bắc,105.085 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 21 04 2017 1 V

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy