Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 23 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

 Vào hồi 13 giờ 56 phút 46.2 giây (giờ GMT) tức 20 giờ 56 phút 46.2 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.166 vĩ độ Bắc,103.359 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 13 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 23 04 2017 1 V1

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy