Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 05 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

 Vào hồi 07 giờ 50 phút 42 giây (giờ GMT) tức 14 giờ 50 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 5 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.991 vĩ độ Bắc,103.092 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Mương Lay, tỉnh Điện Biên.

 

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy