Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 15 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 20 giờ 32 phút 55 giây (giờ GMT) tức 03 giờ 32 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 5 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.912 vĩ độ Bắc,103.157 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

  15 05 2017 1 V

 Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy