Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 02 giờ 18 phút 00 giây (giờ GMT) tức 09 giờ 18 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 6 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.997 vĩ độ Bắc,105.951 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại Biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 14 06 2017 1 V

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy