Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 01 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 11 giờ 25 phút 00 giây (giờ GMT) tức 18 giờ 25 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 7 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.626 vĩ độ Bắc,102.506 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

01 07 2017 1 V

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy