Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 03 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 09 phút 53 giây (giờ GMT) tức 15 giờ 09 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 7 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.292 vĩ độ Bắc,107.249 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

03 07 2017 2 V

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy