Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 03 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 04 giờ 22 phút 00 giây (giờ GMT) tức 11 giờ 22 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 8 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.329 vĩ độ Bắc,104.177 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

03 08 2017 1 V

 Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy