Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 12 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 01 giờ 00 phút 00 giây (giờ GMT) tức 08 giờ 00 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 8 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.771 vĩ độ Bắc,103.395 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Động đất xảy ra tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

12 08 2017 1 V

 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy