Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 18 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 23 phút 49 giây (giờ GMT) tức 15 giờ 23 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 8 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.240 vĩ độ Bắc,107.172 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20170818

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy