Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 22 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 39 phút 00 giây (giờ GMT) tức 15 giờ 39 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 8 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (17.224 vĩ độ Bắc,108.057 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông (cách đất liền khu vực tỉnh Quảng Trị khoảng 90 km).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

22 08 2017 1 V

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy