Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 23 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 17 giờ 51 phút 39 giây (giờ GMT) tức 00 giờ 51 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 8 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.713 vĩ độ Bắc,106.236 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

23 08 2017 1 V 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy