Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 07 giờ 37 phút 46 giây (giờ GMT) tức 14 giờ 37 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 8 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.404 vĩ độ Bắc,103.289 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

24 08 2017 1 V

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy