Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 9 năm 2017

Vào hồi 02 giờ 24 phút 06 giây (giờ GMT) tức 09 giờ 24 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 9 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.269 vĩ độ Bắc,108.125 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Động đất xảy ra huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

21 09 2017 1 V

 Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy