Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 27 tháng 9 năm 2017

Vào hồi 20 giờ 54 phút 30 giây (giờ GMT) tức 03 giờ 54 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 9 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.815 vĩ độ Bắc,105.182 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 27 09 2017 1 V

 Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy