Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 27 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 22 giờ 25 phút 25 giây (giờ GMT) tức 05 giờ 25 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 9 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (12.746 vĩ độ Bắc,110.260 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông (cách đất liền khu vực tỉnh Phú Yên khoảng 90 km).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

27 09 2017 2 V

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy