Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 03 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 04 giờ 06 phút 00 giây (giờ GMT) tức 11 giờ 06 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 10 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.254 vĩ độ Bắc,108.157 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.Động đất xảy ra tạihuyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

03 10 2017 1 V

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy