Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 01 phút 55 giây (giờ GMT) tức 15 giờ 01 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.508 vĩ độ Bắc,102.982 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

25 12 2017 1 V

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy