Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 08 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 20 giờ 14 phút 19 giây (giờ GMT) tức 03 giờ 14 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.409 vĩ độ Bắc,103.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

08 01 2017 1 V

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy