Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 09 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 23 giờ 21 phút 21 giây (giờ GMT) tức 06 giờ 21 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 01 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.444 vĩ độ Bắc, 103.310 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

09 01 2018 1 V

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy