Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 03 năm 2018

Vào hồi 02 giờ 18 phút 00 giây (giờ GMT) tức 09 giờ 18 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 03 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.341 vĩ độ Bắc,108.104 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

07 03 2018 1 V

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy