Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 12 tháng 03 năm 2018

Vào hồi 10 giờ 59 phút 26 giây (giờ GMT) tức 17 giờ 59 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 03 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.906 vĩ độ Bắc,107.059 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

12 03 2018 1 V

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy