Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 28 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 13 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 8 năm 2018 tức 15 giờ 13 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 8 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.357 vĩ độ Bắc, 108.117 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9.5 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20180828

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy