Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 13 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 18 giờ 04 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 10 năm 2018 tức 01 giờ 04 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 10 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.159 vĩ độ Bắc, 102.007 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 32.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Phongsaly, Lào cách ranh giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 25 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20181013

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy