Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 23 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 47 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2018 tức 17 giờ 47 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.306 vĩ độ Bắc, 108.105 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

23 11 2018 1 V

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy