Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 03 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 09 giờ 17 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 12 năm 2018 tức 16 giờ 17 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 12 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.485 vĩ độ Bắc, 101.665 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km. Động đất xảy ra tại gần khu vực biên giới Lào - Trung Quốc  cách ranh giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 50 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

03 12 2018 1 V

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy