Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 04 giờ 22 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 12 năm 2018 tức 11 giờ 22 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 12 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.291 vĩ độ Bắc, 104.396 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại gần khu vực biên giới Việt Nam - Lào (cách ranh giới huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khoảng 10 km).


Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

06 12 2018 1 V

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy