Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 23 giờ 00 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 12 năm 2018 tức 06 giờ 00 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 12 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.055 vĩ độ Bắc, 104.539 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

 
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

21 12 2018 1 V

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy