Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 07 giờ 30 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2018 tức 14 giờ 30 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 12 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.580 vĩ độ Bắc, 102.195 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km. Động đất xảy ra tại  khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách ranh giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 12 km).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

27 12 2018 1 V

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy