Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 05 giờ 36 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 01 năm 2019 tức 12 giờ 36 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.056 vĩ độ Bắc, 104.156 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 29 km. Động đất xảy ra tại  khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách ranh giới huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai khoảng 25 km).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 01 2019 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy