Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 01 giờ 12 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 3 năm 2019 tức 08 giờ 12 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 3 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.050 vĩ độ Bắc, 103.458 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 26 03 2019 1 V

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy