Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 06 giờ 03 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 3 năm 2019 tức 13 giờ 03 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 3 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.740 vĩ độ Bắc,101.628 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực Vân Nam, Trung Quốc (cách địa phận huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 65 km).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

29 03 2019 1 V

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy