Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 22 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 42 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 6 năm 2019 tức 17 giờ 42 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.391 vĩ độ Bắc, 103.312 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

22 06 2019 1 V

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy