Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 05 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 01 giờ 11 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2019 tức 08 giờ 11 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 7 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.266 vĩ độ Bắc, 108.115 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại  khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

05 07 2019 1 V

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy