Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Thông báo 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 15 giờ 13 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 7 năm 2019 tức 22 giờ 13 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 7 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.459 độ vĩ Bắc, 106.550 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

14 07 2019 2 V

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy