Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Thông báo 3)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 16 giờ 13 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 7 năm 2019 tức 23 giờ 13 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 7 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.381 độ vĩ Bắc, 106.546 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

14 07 2019 3 V

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy