Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 18 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 05 giờ 20 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 7 năm 2019 tức 12 giờ 20 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 7 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.296 vĩ độ Bắc, 108.202 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

18 07 2019 1 V

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy