Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 22 giờ 1phút 10  giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 8 năm 2019 tức 05 giờ 13 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 8 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.135 độ vĩ Bắc, 102.405 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

24 08 2019 1 V

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy